Registerutdrag för idrottsföreningar

Från och med 1 januari 2020 skall föreningar begära registerutdrag för alla i föreningen som har direkt eller regelbunden kontakt med barn.

Nya regler från Riksidrottsförbundet

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Ni som förening kan själv göra kontrollen

Snabbare och effektivare

Istället för att kräva av varje enskild individ i föreningen skall begära utdrag kan ni som förening själva beställa bakgrundskontroll direkt mot domstolarna. Enklare, snabbare och mer komplett. Just nu erbjuder vi föreningar bakgrundskontroll för 59 kr per kontroll vid beställning av 5 eller fler utdrag, och då får ni svar inom 2 timmar.

Beställ bakgrundskontroll för föreningar

Vanliga frågor och svar

Det finns inget lagkrav för att ansöka om ett belastningsregister hos polisen när man jobbar i en förening. Detta gör att ett belastningsregister för förening är att föredra att göra direkt hos er svenska domstolarna då detta gå både fortare och inte kräver samtycke av den som utdraget görs på. En bakgrundskontroll hos Securement tar bara två timmat och sparas säkert på ert konto som ni kan ta del av svaret på.

Nej ofta räcker det inte att bara göra ett utdrag ur belastningsregistret då detta inte tar med all information. Via en bakgrundskontroll får du mer information som du kan ta ställning till.

Vid en bakgrundskontroll kan det hända att personen i fråga har fått en åtalsunderlåtelse. Åtalsunderlåtelse innebär att brottet utreds, men att det varken blir åtal eller rättegång. Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och brottet antecknas i belastningsregistret. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det står klart att ett brott har begåtts, oftast därför att den som är misstänkt har erkänt. 

När vi på Securement gör en bakgrundskontroll så kan det hända att en person har ett strafföreläggnade. Om en misstänkt person erkänner brott kan åklagaren utfärda ett strafföreläggande. Det har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter eller villkorlig dom.