Fördelen med fria bakgrundskontroller

Tillgänglighet när man gör bakgrundskontroll vid rekrytering är viktigare och viktigare enligt våra studier. Vi på Bakgrundskoller.se gick ut till samtliga av våra kunder och ställde frågan om de tror att de hade gjort fler bakgrundskontroller om varje kontroll inte har ett pris. Svaren var tydliga att tillgänglighet till fria utdrag är bättre än pris per bakgrundskontroll varje gång. Vid pris per bakgrundskontroll hände det att våra kunder inte gjorde bakgrundskontroll på samtliga arbetssökande utan bara i slutet av processen vilket skapade en större osäkerhet i processen. 

Vi på Bakgrundskollen.se tycker att det är viktigt att ni som gör bakgrundskontroll har tillgång till en tjänst som gör ert arbete så effektivt som möjligt. Detta medförde att nästan samtliga av våra kunder har gått över till vårt medlemskap med fria utdrag på 295 kr per månad vid ett årsmedlemskap. Många började med vårt månatliga medlemskap utan bindningstid eller uppsägningstid på 395 kr i månaden men övergick därefter till årsmedlemskapet. 

Har ni några frågor om vårt medlemskap så är ni välkomna att höra av er till oss.